Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.2.2015

Tammikuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 tammikuussa 230 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 8,5 prosenttia. Työllisiä oli 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/01–2015/01, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/01–2015/01, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 tammikuussa 2 399 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli lähes saman verran ja naisia 15 000 enemmän kuin vuoden 2014 tammikuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2014 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden tammikuusta 1,0 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin. Naisten työllisyysaste oli 67,2 prosenttia, ja se nousi 0,5 prosenttia edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 tammikuussa 230 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 133 000 ja naisia 97 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,8 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,9 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 649 000. Heistä työllisiä oli 222 000 ja työttömiä 56 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 278 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 20,0 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 tammikuussa 1 471 000 henkeä eli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 144 000, mikä oli 9 000 vähemmän vuoden 2014 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/01–2015/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/01 2015/01 2014/01 - 2015/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 091 4 101 0,2
Työvoima yhteensä 2 606 2 630 0,9
Työlliset 2 385 2 399 0,6
– palkansaajat 2 047 2 036 –0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 338 363 7,3
Työttömät 221 230 4,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 485 1 471 –0,9
– piilotyöttömät  153 144 –5,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,0 66,7 –0,2
Työttömyysaste 8,5 8,8 0,3
Työvoimaosuus 63,7 64,1 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2015 lopussa kaikkiaan 360 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden tammikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (15 %), Pohjanmaalla (13 %), Satakunnassa (13 %), Etelä-Pohjanmaalla (12 %) ja Pohjois-Savossa (12 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 35 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 48 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2014/01–2015/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/01 2015/01 2014/01 - 2015/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 328 360 9,8
– yli vuoden työttömänä olleet 86 102 18,7
Palveluissa yhteensä 118 122 3,5
– työllistetyt 34 33 –3,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 25 –7,9
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 12 11 –5,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 44 52 18,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 54 53 –1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (430,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/01/tyti_2015_01_2015-02-24_tie_001_fi.html