Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.11.2014

Lokakuun työttömyysaste 8,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 lokakuussa 220 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisiä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/10–2014/10, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/10–2014/10, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2014 lokakuussa 2 419 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2013 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 67,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,1 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 68,2 ja naisten 67,0 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 lokakuussa 220 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 133 000 ja naisia 87 000 henkeä.

Työttömyysaste oli lokakuussa 8,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,7 ja naisten 6,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 651 000. Heistä työllisiä oli 229 000 ja työttömiä 53 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 283 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 18,8 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2014 lokakuussa 1 459 000 henkeä eli 10 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 150 000, mikä oli 33 000 enemmän vuoden 2013 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2013/10 –2014/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 090 4 099 0,2
Työvoima yhteensä 2 620 2 639 0,7
Työlliset 2 426 2 419 –0,3
– palkansaajat 2 103 2 080 –1,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 323 339 4,9
Työttömät 194 220 13,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 470 1 459 –0,7
– piilotyöttömät  117 150 28,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,1 67,6 –0,5
Työttömyysaste 7,4 8,3 0,9
Työvoimaosuus 64,1 64,4 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2014 lopussa kaikkiaan 320 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 30 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden lokakuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pohjanmaalla (16 %), Uudellamaalla (14 %), Etelä-Pohjanmaalla (13 %) ja Varsinais-Suomessa (12 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 130 000 henkilöä, mikä oli 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2013/10–2014/110 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 290 320 10,5
– yli vuoden työttömänä olleet 78 93 19,6
Palveluissa yhteensä 118 130 10,2
– työllistetyt 35 37 5,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 31 29 –6,7
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 12 12 –0,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 39 52 30,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 34 34 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (442,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/10/tyti_2014_10_2014-11-25_tie_001_fi.html