Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.7.2014

Kesäkuun työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 kesäkuussa 258 000, mikä oli 42 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli 18 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/06 2014/06

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/06 2014/06

Työllisiä oli vuoden 2014 kesäkuussa 2 561 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni sekä yksityisellä sektorilla että julkisella sektorilla vuoden 2013 kesäkuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 71,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,1. Miesten työllisyysaste oli 73,1 ja naisten 70,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 kesäkuussa 258 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 42 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 129 000 ja naisia 129 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 9,2 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,9 ja naisten 9,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 652 000. Heistä työllisiä oli 354 000 ja työttömiä 92 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 446 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 20,6 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 14,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2014 kesäkuussa 1 275 000 henkeä eli 15 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 148 000.

Työllisyyden muutokset 2013/06 – 2014/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/06 2014/06 2013/06 - 2014/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 086 4 095 0,2
Työvoima yhteensä 2 795 2 819 0,9
Työlliset 2 578 2 561 –0,7
– palkansaajat 2 262 2 218 –1,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 316 343 8,3
Työttömät 217 258 19,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 291 1 275 –1,2
– piilotyöttömät  135 148 10,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 72,1 71,7 –0,4
Työttömyysaste 7,8 9,2 1,4
Työvoimaosuus 68,4 68,8 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2014 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 490 000 henkeä, mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten koulutuksen (P) toimialalla ja väheni teollisuuden (C) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2014 toisella neljänneksellä oli 2,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä keskimäärin 265 000 henkeä, mikä oli 13 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2013 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2014 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 1 339 000 henkeä, mikä oli 12 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 128 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2013/II – 2014/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 758 2 755 –0,1
Työlliset yhteensä 2 506 2 490 –0,7
Työttömät yhteensä 252 265 5,3
– miehet 144 146 1,7
– naiset 108 119 10,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 327 1 339 0,9
– piilotyöttömät  121 128 6,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2014 lopussa kaikkiaan 337 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 35 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden kesäkuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Pohjois-Karjalassa (‑1 %); eniten Uudellamaalla (18 %) ja Keski-Suomessa (14 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 22 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 113 000 henkilöä, mikä oli 13 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 50 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 32 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2013/06 – 2014/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/06 2014/06 2013/06 - 2014/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 302 337 11,8
– yli vuoden työttömänä olleet 73 90 24,3
Palveluissa yhteensä 99 113 13,1
– työllistetyt 33 40 22,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 24 1,3
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 10 10 1,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 34 39 15,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 30 32 5,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (606,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tie_001_fi.html