Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 174 2 149 -25 -1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 44 37 -7 -15,8
Maatalous 01 22 18 -3 -15,6
C Teollisuus 10-33 337 314 -23 -6,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 45 1 2,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 53 47 -6 -11,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 43 -8 -15,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 50 -4 -8,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 106 103 -3 -3,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 26 -3 -8,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 28 2 6,7
F Rakentaminen 41-43 136 131 -5 -4,0
Talonrakentaminen 41 50 44 -6 -11,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 69 67 -2 -2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 275 262 -13 -4,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 37 34 -3 -8,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 83 76 -7 -8,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 155 153 -3 -1,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 125 5 4,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 70 74 3 4,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 51 2 3,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 79 79 -1 -0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 92 95 3 2,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 66 69 2 3,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 131 129 -2 -1,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 56 2 3,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 89 2 1,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 52 53 1 1,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 108 -8 -6,9
P Koulutus 85 164 172 8 4,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 379 388 8 2,2
Terveyspalvelut 86 171 166 -5 -2,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 88 99 12 13,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 121 122 2 1,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 47 50 3 6,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 65 1 2,1
X Toimiala tuntematon 00 9 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_034_fi.html