Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1024,3 994,9 -29,5 -2,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 62,6 60,3 -2,3 -3,6
Maatalous 01 48,1 47,4 -0,7 -1,4
C Teollisuus 10-33 154,9 141,8 -13,1 -8,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,9 20,2 0,3 1,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,5 21,2 -2,3 -9,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,6 18,5 -3,1 -14,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,8 24,1 -1,7 -6,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,2 45,1 -3,1 -6,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,0 12,8 -3,2 -19,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 11,9 1,3 12,0
F Rakentaminen 41-43 79,5 76,5 -3,0 -3,8
Talonrakentaminen 41 29,8 27,4 -2,3 -7,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 41,7 39,8 -1,9 -4,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 125,7 118,8 -6,8 -5,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,0 18,9 -0,1 -0,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,7 37,1 -4,7 -11,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,9 62,8 -2,1 -3,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 58,6 60,9 2,3 3,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,5 40,5 0,0 0,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,1 20,4 2,3 12,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 36,8 34,6 -2,2 -6,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,6 43,2 1,6 3,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,4 29,8 0,4 1,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 70,2 67,6 -2,6 -3,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,4 26,1 -0,2 -0,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 40,8 39,3 -1,6 -3,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,5 23,5 -2,0 -7,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,6 40,8 -4,7 -10,4
P Koulutus 85 57,1 58,6 1,4 2,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 150,1 152,8 2,6 1,8
Terveyspalvelut 86 68,5 66,3 -2,2 -3,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,6 39,5 4,9 14,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,1 46,9 -0,2 -0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,7 21,4 -1,3 -5,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 33,2 32,0 -1,2 -3,7
X Toimiala tuntematon 00 4,7 4,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_029_fi.html