Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 506 2 490 -17 -0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 111 -4 -3,7
Maatalous 01 83 80 -3 -3,8
C Teollisuus 10-33 362 338 -24 -6,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 49 1 2,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 56 50 -6 -11,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 45 -7 -13,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 60 56 -5 -8,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 109 107 -2 -2,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 36 31 -5 -13,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 29 3 10,7
F Rakentaminen 41-43 177 171 -6 -3,6
Talonrakentaminen 41 66 61 -5 -7,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 92 88 -4 -4,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 314 302 -12 -3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 44 42 -2 -3,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 88 -6 -6,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 176 172 -4 -2,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 146 3 2,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 92 93 1 1,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 53 2 3,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 91 90 -1 -0,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 104 4 4,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 75 2 3,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 167 167 0 0,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 63 1 1,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 99 102 3 2,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 61 0 0,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 108 -8 -6,9
P Koulutus 85 167 177 10 5,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 400 409 9 2,3
Terveyspalvelut 86 185 181 -4 -2,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 101 11 12,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 127 2 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 64 1 1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 88 2 2,6
X Toimiala tuntematon 00 10 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_028_fi.html