Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.5.2014

Huhtikuun työttömyysaste 9,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 huhtikuussa 241 000, mikä oli hieman enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 8,8 prosenttia. Työllisiä oli 18 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/04 – 2014/04

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/04 – 2014/04

Työllisiä oli vuoden 2014 huhtikuussa 2 448 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 16 000 vähemmän ja työllisiä naisia lähes saman verran kuin vuoden 2013 huhtikuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2013 huhtikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 68,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,7. Miesten työllisyysaste oli 67,6 ja naisten 69,0 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 huhtikuussa 241 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 142 000 ja naisia 99 000 henkeä.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 9,0 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,3 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 653 000. Heistä työllisiä oli 241 000 ja työttömiä 83 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 324 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 25,6 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 405 000 vuoden 2014 huhtikuussa eli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 115 000.

Työllisyyden muutokset 2013/04 – 2014/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/04 2014/04 2013/04 - 2014/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 084 4 094 0,2
Työvoima yhteensä 2 705 2 689 –0,6
Työlliset 2 466 2 448 –0,7
– palkansaajat 2 118 2 093 –1,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 348 355 2,0
Työttömät 239 241 0,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 379 1 405 1,8
– piilotyöttömät  112 115 3,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,7 68,3 –0,4
Työttömyysaste 8,8 9,0 0,1
Työvoimaosuus 66,2 65,7 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2014 lopussa kaikkiaan 307 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 28 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden huhtikuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Pohjois-Karjalassa (-1 %); eniten Uudellamaalla (18 %), Kainuussa (13 %) ja Keski-Suomessa (13 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 26 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 130 000 henkilöä, mikä oli 20 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 43 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2013/04 – 2014/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/04 2014/04 2013/04 - 2014/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 279 307 10,0
– yli vuoden työttömänä olleet 69 87 25,2
Palveluissa yhteensä 109 130 18,3
– työllistetyt 29 38 28,2
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 30 32 5,9
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 1,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 47 26,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 46 43 –5,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (432,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/04/tyti_2014_04_2014-05-20_tie_001_fi.html