Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.3.2014

Helmikuun työttömyysaste 9,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 helmikuussa 241 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 8,7 prosenttia. Työllisiä oli 26 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/02 – 2014/02

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/02 – 2014/02

Työllisiä oli vuoden 2014 helmikuussa 2 405 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli hieman enemmän ja naisia 28 000 vähemmän kuin vuoden 2013 helmikuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi hieman julkisella sektorilla vuoden 2013 helmikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 66,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,6. Miesten työllisyysaste oli 67,3 ja naisten 66,5 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 helmikuussa 241 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 138 000 ja naisia 103 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 9,1 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,1 ja naisten 8,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 654 000. Heistä työllisiä oli 238 000 ja työttömiä 71 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 309 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 22,9 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 446 000 vuoden 2014 helmikuussa eli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 135 000.

Työllisyyden muutokset 2013/02 – 2014/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/02 2014/02 2013/02 - 2014/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 084 4 093 0,2
Työvoima yhteensä 2 663 2 647 –0,6
Työlliset 2 432 2 405 –1,1
– palkansaajat 2 114 2 082 –1,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 317 323 2,0
Työttömät 231 241 4,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 421 1 446 1,8
– piilotyöttömät  120 135 12,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,6 66,9 –0,7
Työttömyysaste 8,7 9,1 0,4
Työvoimaosuus 65,2 64,7 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2014 lopussa kaikkiaan 324 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden helmikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (19 %), Kainuussa (15 %), Pirkanmaalla (14 %) ja Keski-Suomessa (14 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 32 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 123 000 henkilöä, mikä oli 19 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 54 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2013/02 – 2014/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/02 2014/02 2013/02 - 2014/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 291 324 11,3
– yli vuoden työttömänä olleet 67 86 27,7
Palveluissa yhteensä 104 123 18,4
– työllistetyt 28 35 26,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 30 8,4
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –5,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 35 45 28,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 56 54 –3,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Tuomas Remes 09 1734 3682, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (433,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/02/tyti_2014_02_2014-03-25_tie_001_fi.html?ad=notify