Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2014

Tammikuun työttömyysaste 8,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 tammikuussa 221 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 8,7 prosenttia. Työllisiä oli 16 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/01 – 2014/01

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/01 – 2014/01

Työllisiä oli vuoden 2014 tammikuussa 2 385 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 10 000 ja naisia 7 000 vähemmän kuin vuoden 2013 tammikuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi hieman julkisella sektorilla vuoden 2013 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 67,0 prosenttia, ja se oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 67,2 prosenttia ja naisten 66,7 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 tammikuussa 221 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 128 000 ja naisia 93 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,5 ja naisten 7,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 654 000. Heistä työllisiä oli 223 000 ja työttömiä 60 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 283 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 21,2 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 485 000 vuoden 2014 tammikuussa eli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 153 000.

Työllisyyden muutokset 2013/01 – 2014/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/01 2014/01 2013/01 - 2014/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 082 4 091 0,2
Työvoima yhteensä 2 629 2 606 –0,9
Työlliset 2 402 2 385 –0,7
– palkansaajat 2 074 2 047 –1,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 327 338 3,4
Työttömät 228 221 –2,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 452 1 485 2,2
– piilotyöttömät  112 153 36,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,9 67,0 0,1
Työttömyysaste 8,7 8,5 –0,2
Työvoimaosuus 64,4 63,7 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2014 lopussa kaikkiaan 328 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 35 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden tammikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (21 %), Kainuussa (16 %) ja Pirkanmaalla (15 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 31 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 118 000 henkilöä, mikä oli 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 54 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2013/01 – 2014/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/01 2014/01 2013/01 - 2014/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 292 328 12,0
– yli vuoden työttömänä olleet 68 86 26,6
Palveluissa yhteensä 100 118 17,8
– työllistetyt 27 34 26,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 26 27 3,8
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –6,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 34 44 30,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 55 54 –3,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Tuomas Remes 09 1734 3682, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (432,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/01/tyti_2014_01_2014-02-25_tie_001_fi.html