Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 457 93 3,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 107 6 5,5
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 377 9 2,3
F Rakentaminen 41-43 176 4 2,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 8 2,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 142 5 3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 4 4,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 3 2,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 2 3,0
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 260 12 4,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 3 2,8
P Koulutus 85 175 12 6,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 399 16 4,1
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 144 9 6,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_036_fi.html