Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, januari

Arbetskraftsundersökning 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar