Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1022,0 1024,3 2,3 0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 63,6 62,6 -1,0 -1,5
Jordbruk 01 49,3 48,1 -1,2 -2,4
C Tillverkning 10-33 158,0 154,9 -3,1 -1,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 22,7 19,9 -2,9 -12,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,7 23,5 -0,2 -0,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 22,0 21,6 -0,4 -1,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,6 25,8 0,2 0,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,7 48,2 -1,6 -3,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,3 16,0 1,7 12,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,9 10,6 0,7 7,5
F Byggverksamhet 41-43 79,3 79,5 0,3 0,3
Byggande av hus 41 29,6 29,8 0,2 0,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 40,4 41,7 1,3 3,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 124,2 125,7 1,4 1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 22,1 19,0 -3,0 -13,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 40,8 41,7 0,9 2,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 61,3 64,9 3,6 5,8
H Transport och magasinering 49-53 60,1 58,6 -1,5 -2,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,8 40,5 -0,3 -0,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,3 18,1 -1,2 -6,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 36,1 36,8 0,7 1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,2 41,6 0,4 1,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,7 29,4 -0,3 -1,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 67,9 70,2 2,3 3,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 25,7 26,4 0,7 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 40,5 40,8 0,3 0,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,8 25,5 -0,3 -1,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,8 45,6 -0,3 -0,6
P Utbildning 85 57,3 57,1 -0,1 -0,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 151,8 150,1 -1,7 -1,1
Hälso- och sjukvård 86 72,2 68,5 -3,7 -5,1
Vård och omsorg med boende 87 33,1 34,6 1,5 4,6
Öppna sociala insatser 88 46,6 47,1 0,4 0,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,8 22,7 2,0 9,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,5 33,2 1,7 5,5
X Näringsgrenen okänd 00 4,3 4,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Irja Blomqvist


Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2013, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012/II - 2013/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_029_sv.html