Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, syyskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 095 2 085 -9 -0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 33 33 -1 -2,1
Maatalous 01 13 11 -2 -14,5
C Teollisuus 10-33 325 324 -2 -0,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 40 -2 -4,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 47 -5 -10,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 50 5 10,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 54 4 7,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 111 104 -7 -6,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 29 3 13,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 25 -1 -2,0
F Rakentaminen 41-43 124 128 3 2,8
Talonrakentaminen 41 43 47 4 9,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 64 63 -1 -1,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 245 249 4 1,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 33 -2 -4,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 78 79 1 1,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 132 137 4 3,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 120 -1 -0,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 68 72 4 6,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 48 -5 -8,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 67 79 12 17,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 89 -6 -6,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 68 -1 -1,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 118 120 2 1,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 49 -1 -1,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 82 -6 -6,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 46 -7 -12,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 114 3 2,3
P Koulutus 85 174 171 -4 -2,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 388 370 -18 -4,7
Terveyspalvelut 86 179 165 -14 -7,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 81 83 2 2,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 122 -7 -5,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 44 -1 -1,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 56 60 4 7,6
X Toimiala tuntematon 00 10 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2013, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_034_fi.html