Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, lokakuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 432 2 408 -24 -1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 104 100 -4 -4,0
Maatalous 01 75 70 -5 -6,6
C Teollisuus 10-33 350 347 -3 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 45 -2 -5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 50 -5 -9,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 51 5 10,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 58 3 5,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 107 -6 -5,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 36 3 9,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 26 -0 -0,4
F Rakentaminen 41-43 167 169 1 0,9
Talonrakentaminen 41 61 64 3 5,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 89 87 -2 -2,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 285 287 2 0,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 45 42 -3 -6,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 88 91 3 2,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 152 154 3 1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 145 140 -5 -3,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 90 -0 -0,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 50 -5 -8,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 90 12 15,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 103 99 -4 -4,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 76 73 -3 -3,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 154 158 3 2,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 57 57 0 0,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 99 91 -8 -8,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 53 -8 -13,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 114 3 2,3
P Koulutus 85 178 173 -5 -2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 390 -19 -4,7
Terveyspalvelut 86 194 179 -15 -7,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 82 85 3 3,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 133 126 -7 -5,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 60 1 1,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 77 81 4 5,2
X Toimiala tuntematon 00 11 12 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2013, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2012/I - 2013/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tau_028_fi.html