Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Arbetskraftsundersökning 2013, mars

2013
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar