Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 483 164 314 1 634 159 199
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 10 16 35 9 37
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 382 8 21 303 25 24
F Rakentaminen 41-43 175 4 8 127 11 24
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 300 25 57 172 21 24
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 11 17 79 11 25
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 12 19 44 3 8
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 4 8 74 10 5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 4 7 51 7 6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 262 20 32 169 19 19
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 . 5 95 8 .
P Koulutus 85 175 14 42 100 11 7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 29 55 302 13 8
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 142 20 25 76 10 10

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_045_fi.html