Liitetaulukko 23. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työsuhde          
Sukupuolet yhteensä Palkansaajat yhteensä 2 120 2 143 2 146 3 0,1
- jatkuva kokoaikatyö 1 581 1 585 1 588 3 0,2
- jatkuva osa-aikatyö 209 222 222 0 0,2
- määräaikainen kokoaikatyö 244 251 247 -4 -1,6
- määräaikainen osa-aikatyö 86 85 89 4 4,4
Määräaikainen työ yhteensä 330 336 336 0 -0,1
Osa-aikainen työ yhteensä 295 307 311 4 1,3
Miehet Palkansaajat yhteensä 1 038 1 052 1 047 -5 -0,5
- jatkuva kokoaikatyö 851 851 847 -4 -0,4
- jatkuva osa-aikatyö 58 67 66 -1 -1,0
- määräaikainen kokoaikatyö 99 105 105 0 0,0
- määräaikainen osa-aikatyö 30 30 29 -1 -3,2
Määräaikainen työ yhteensä 129 135 134 -1 -0,7
Osa-aikainen työ yhteensä 88 96 95 -2 -1,7
Naiset Palkansaajat yhteensä 1 082 1 091 1 099 8 0,8
- jatkuva kokoaikatyö 730 734 741 7 0,9
- jatkuva osa-aikatyö 151 155 156 1 0,7
- määräaikainen kokoaikatyö 145 146 142 -4 -2,7
- määräaikainen osa-aikatyö 56 56 60 5 8,4
Määräaikainen työ yhteensä 201 202 202 1 0,3
Osa-aikainen työ yhteensä 207 211 216 6 2,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 23. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_023_fi.html