Liitetaulukko 20. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 120 2 143 2 146 3 0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 39 37 -2 -4,2
Maatalous 01 17 16 16 -1 -3,7
C Teollisuus 10-33 341 337 333 -3 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 46 45 -1 -1,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 54 50 -4 -8,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 46 49 3 7,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 53 51 -2 -3,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 112 110 -2 -1,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 25 27 2 9,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 24 25 0 1,5
F Rakentaminen 41-43 132 135 133 -2 -1,5
Talonrakentaminen 41 45 50 49 -1 -2,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 68 67 65 -2 -3,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 258 262 261 -1 -0,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 32 33 37 4 12,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 82 82 81 0 -0,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 144 147 142 -5 -3,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 131 124 120 -4 -2,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 77 73 69 -4 -6,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 51 51 1 1,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 71 73 76 3 4,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 86 91 92 1 1,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 69 67 -2 -2,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 120 121 123 2 1,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 52 52 -1 -1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 86 89 3 3,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 54 52 53 1 1,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 116 113 -4 -3,0
P Koulutus 85 170 174 172 -2 -1,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 362 377 389 12 3,1
Terveyspalvelut 86 167 175 179 4 2,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 78 80 85 4 5,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 117 122 125 3 2,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 43 45 46 1 1,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 62 60 61 1 1,2
X Toimiala tuntematon 00 11 10 10 0 -2,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 20. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_020_fi.html