Liitetaulukko 10. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 2 474 2 483 10 0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 110 109 -1 -1,0
Maatalous 01 84 80 78 -1 -1,5
C Teollisuus 10-33 362 360 357 -3 -0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 51 51 0 -1,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 59 57 52 -5 -8,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 47 50 3 6,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 61 59 57 -2 -3,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 115 114 113 -2 -1,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 31 34 3 10,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 24 25 1 2,2
F Rakentaminen 41-43 172 176 175 -1 -0,5
Talonrakentaminen 41 61 67 66 -1 -1,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 91 90 89 -2 -1,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 298 303 300 -3 -1,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 43 46 3 6,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 93 93 0 -0,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 164 167 162 -6 -3,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 147 144 -4 -2,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 101 95 91 -4 -4,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 52 52 1 1,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 83 86 4 4,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 99 101 2 1,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 75 74 -1 -1,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 150 155 161 6 4,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 60 59 -1 -1,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 98 100 3 2,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 59 61 2 3,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 116 113 -4 -3,0
P Koulutus 85 174 179 175 -4 -2,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 379 396 409 13 3,3
Terveyspalvelut 86 179 188 193 5 2,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 79 82 86 4 5,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 121 126 129 3 2,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 55 59 59 0 -0,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 81 83 2 1,9
X Toimiala tuntematon 00 12 11 11 0 0,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 10. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_010_fi.html