Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 079 2 095 16 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 33 -2 -6,4
Maatalous 01 14 13 -1 -7,5
C Teollisuus 10-33 327 325 -1 -0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 41 -4 -8,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 52 1 1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 45 1 1,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 50 -3 -5,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 108 111 3 2,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 25 26 1 5,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 25 3 13,8
F Rakentaminen 41-43 122 124 2 1,8
Talonrakentaminen 41 45 43 -2 -3,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 60 64 3 5,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 247 245 -2 -0,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 30 35 5 17,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 82 78 -4 -5,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 136 132 -3 -2,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 126 121 -5 -4,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 76 68 -8 -11,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 53 3 5,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 70 67 -2 -3,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 87 95 7 8,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 69 2 3,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 119 118 -1 -0,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 50 0 0,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 83 87 4 4,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 51 53 2 3,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 112 111 -1 -1,3
P Koulutus 85 187 174 -13 -6,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 360 388 28 7,9
Terveyspalvelut 86 165 179 14 8,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 74 81 7 8,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 121 129 8 6,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 44 0 0,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 59 56 -3 -5,4
X Toimiala tuntematon 00 10 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2012, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_034_fi.html