Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, toukokuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 408 2 432 25 1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 104 -6 -5,1
Maatalous 01 80 75 -5 -6,3
C Teollisuus 10-33 348 350 2 0,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 50 48 -2 -3,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 55 0 -0,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 47 0 0,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 55 -3 -4,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 110 113 3 2,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 33 3 11,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 26 3 13,7
F Rakentaminen 41-43 163 167 4 2,3
Talonrakentaminen 41 62 61 -2 -3,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 84 89 5 6,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 288 285 -3 -1,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 45 5 13,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 92 88 -4 -4,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 156 152 -4 -2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 149 145 -4 -2,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 97 90 -7 -6,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 54 2 4,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 78 -2 -3,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 96 103 8 7,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 76 4 4,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 153 154 2 1,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 57 57 -1 -1,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 94 99 5 5,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 58 61 3 5,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 112 111 -1 -1,3
P Koulutus 85 191 178 -13 -6,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 409 31 8,2
Terveyspalvelut 86 177 194 17 9,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 76 82 6 8,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 133 8 6,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 59 -0 -0,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 77 -4 -4,4
X Toimiala tuntematon 00 11 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2012, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_028_fi.html