Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.2.2012

Tammikuun työttömyysaste 7,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tammikuussa 203 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 8,2 prosenttia. Työllisiä oli lähes yhtä paljon kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/01

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/01

Työllisiä oli vuoden 2012 tammikuussa 2 408 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 31 000). Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,9 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden tammikuusta 0,7 prosenttiyksikköä 66,6 prosenttiin, kun taas miesten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä ja oli 67,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 tammikuussa 203 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 17 000). Työttömiä miehiä oli 116 000 ja naisia 87 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 7,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,6 ja naisten 6,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 20,4 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä lisääntyi 31 000 hengellä vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2011/01–2012/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/01 2012/01 2011/01 - 2012/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 051 4 068 0,4
Työvoima yhteensä 2 625 2 611 –0,5
Työlliset 2 410 2 408 –0,1
– palkansaajat 2 086 2 080 –0,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 328 1,1
Työttömät 215 203 –5,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 426 1 457 2,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 66,8 66,9 0,1
Työttömyysaste 8,2 7,8 –0,4
Työvoimaosuus 64,8 64,2 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2012 lopussa kaikkiaan 258 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla paitsi Pohjois-Karjalassa (kasvua 3 %), Keski-Suomessa (2 %) ja Ahvenanmaalla (5 %). Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Pirkanmaalla (–6 %), Varsinais-Suomessa (–6 %) ja Hämeessä (–6 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli tammikuun lopussa yhteensä 108 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli sama kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2011/01–2012/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/01 2012/01 2011/01 - 2012/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 266 258 –2,9
– yli vuoden työttömänä olleet 59 58 –1,5
Toimenpiteillä yhteensä 107 108 1,1
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 32 –9,2
– työvoimakoulutuksessa 32 27 –14,4
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 20 11,7
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 22 29 31,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 54 60 11,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työttömyys väheni vuonna 2011

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot (sisältää vuoden 2011 vuosikeskiarvot)

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/01/tyti_2012_01_2012-02-21_tie_001_fi.html