Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, tammikuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 858,0 866,7 8,7 1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 20,5 20,1 -0,4 -2,1
Maatalous 01 10,0 10,1 0,1 1,3
C Teollisuus 10-33 147,4 143,5 -3,9 -2,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,0 18,8 0,8 4,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,2 22,0 -1,3 -5,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,6 19,9 -2,7 -11,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,7 22,2 -1,4 -6,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,4 49,9 1,4 3,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,5 10,7 -0,7 -6,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,5 10,2 -2,3 -18,2
F Rakentaminen 41-43 58,1 62,7 4,6 7,9
Talonrakentaminen 41 20,1 22,5 2,4 12,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 28,7 31,9 3,3 11,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 104,5 105,4 0,9 0,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,2 14,8 -0,4 -2,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,4 36,4 1,0 2,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,8 54,1 0,3 0,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 55,2 52,3 -2,9 -5,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 34,5 32,7 -1,8 -5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,7 19,6 -1,1 -5,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,1 28,1 1,0 3,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 35,5 37,6 2,0 5,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,8 26,4 -0,4 -1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,1 51,0 -0,1 -0,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,9 21,6 0,7 3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,7 33,5 0,8 2,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,0 20,4 0,4 1,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,4 47,3 1,9 4,2
P Koulutus 85 59,3 60,5 1,2 2,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 139,1 144,9 5,8 4,1
Terveyspalvelut 86 65,3 66,0 0,6 1,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,5 33,0 2,4 8,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 43,2 45,9 2,7 6,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 14,3 15,3 1,1 7,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,1 24,0 -0,1 -0,5
X Toimiala tuntematon 00 4,5 4,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2011, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_035_fi.html