Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, lokakuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 985,1 1002,3 17,2 1,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 52,7 52,5 -0,2 -0,4
Maatalous 01 39,9 38,7 -1,3 -3,2
C Teollisuus 10-33 150,1 154,6 4,5 3,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,3 20,5 3,2 18,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,9 24,0 2,1 9,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,3 20,9 -0,4 -1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,0 27,1 2,0 8,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 50,3 48,5 -1,9 -3,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,3 13,7 -0,6 -4,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,4 9,8 -1,6 -14,1
F Rakentaminen 41-43 69,6 72,4 2,8 4,0
Talonrakentaminen 41 23,6 27,5 3,9 16,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 37,8 38,0 0,2 0,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,6 118,0 -0,6 -0,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,8 18,6 -0,2 -0,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,2 42,3 3,1 7,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 60,7 57,1 -3,5 -5,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 67,2 66,2 -1,0 -1,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 47,8 45,7 -2,1 -4,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,4 20,5 1,1 5,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 31,4 31,2 -0,2 -0,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,9 40,8 -1,1 -2,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,9 31,2 2,3 8,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 63,1 65,5 2,5 3,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,0 24,1 0,2 0,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,6 36,9 -0,8 -2,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,4 22,3 -1,1 -4,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,6 46,4 -0,2 -0,4
P Koulutus 85 67,4 72,1 4,7 7,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 143,9 147,9 4,0 2,8
Terveyspalvelut 86 68,4 68,6 0,1 0,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,8 30,9 -0,9 -2,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 43,6 48,4 4,8 10,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 19,4 22,0 2,6 13,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,4 29,6 -1,8 -5,8
X Toimiala tuntematon 00 3,8 5,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2011, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_029_fi.html