Arbetskraftsundersökning 2010, Anställningsförhållanden och arbetstid 2010

2010
Anställningsförhållanden och arbetstid 2010
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar