Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, marraskuu

Julkaistu: 22.6.2010

Toukokuun työllisyys ja työttömyys lähellä vuoden takaista

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa oli työllisiä 13 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Toukokuun työttömyysaste oli 10,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01 – 2010/05

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01 – 2010/05

Työllisiä oli vuoden 2010 toukokuussa 2 482 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Erityisesti yrittäjien määrä oli pienempi kuin toukokuussa 2009.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 68,6 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 68,3 prosenttia ja naisten työllisyysaste 69,0 prosenttia. 15–54-vuotiaiden työllisyysaste pieneni, kun taas 55–64-vuotiaiden työllisyysaste kasvoi. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 toukokuussa 293 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 19 000).

Työttömyysaste oli vuoden 2010 toukokuussa 10,5 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste pysyi ennallaan 12,0 prosentissa ja naisten työttömyysaste pieneni 0,7 prosenttiyksikköä 9,0 prosenttiin. Työttömyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 8,4 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen työttömyysluvut ovat säännönmukaisesti korkeita toukokuussa , kun opiskelijat tulevat työmarkkinoille (valmistuvat tai hakevat kesätöitä). Työttömyysluvut palaavat yleensä jo kesäkuussa takaisin alemmalle tasolle.

15–24-vuotiaita työttömiä oli toukokuussa 137 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien vähenemiseen vaikutti osaltaan se, että aiempaa suurempi osa 15–24-vuotiaista opiskelijoista jättäytyi työmarkkinoiden ulkopuolelle eli ei hakenut töitä. Työvoimaan kuulumattomien 15–24-vuotiaiden määrä olikin nyt 28 000 suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömien prosenttiosuutta työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä yhteensä. Koska 15–24-vuotiaista nuorista suuri osa on työvoimaan kuulumattomia koululaisia ja opiskelijoita, on tämänikäisten työttömyysaste huomattavasti suurempi kuin työttömien prosenttiosuus 15–24-vuotiaiden koko ikäluokasta. Esimerkiksi vuonna 2009 oli 15–24-vuotiaiden työttömyysaste keskimäärin 21,5 prosenttia, kun taas työttömien osuus koko ikäluokasta oli keskimäärin 10 prosenttia.

15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli vuoden 2010 toukokuussa 35,2 prosenttia, mikä oli 3,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Toukokuussa 2010 nuorten työttömyyden ollessa vuoden korkeimmalla tasolla noin joka viides 15–24-vuotiaiden koko ikäluokasta oli työtön.

Huom . Trendien tuoreimpiin lukuihin, jotka perustuvat osittain ennusteisiin, tulee suhtautua varauksella.

Työllisyyden muutokset 2010/05 – 2009/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/05 2009/05 2010/05 - 2009/05
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 042 4 022 0,5
Työvoima yhteensä 2 775 2 799 –0,9
Työlliset yhteensä 2 482 2 495 –0,5
– palkansaajat 2 158 2 139 0,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 355 –8,9
Työttömät 293 304 –3,8
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 267 1 224 3,5
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 68,6 69,3 –0,7
Työttömyysaste, % 10,5 10,9 –0,3
Työvoimaosuus, % 68,7 69,6 –0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2010 lopussa kaikkiaan 254 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta yhdeksän ELY-keskuksen alueella. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (23 %), Varsinais-Suomessa (17 %), Uudellamaalla (10 %) ja Pirkanmaalla (8 %). Vastaavasti työttömien työnhakijoiden määrä väheni seitsemän ELY-keskuksen alueella; eniten Pohjois-Karjalassa (-12 %), Kainuussa (-11 %) ja Lapissa (-4 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli toukokuun lopussa yhteensä 91 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2010/05 – 2009/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/05 2009/05 2010/05 - 2009/05
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 254 245 3,6
– yli vuoden työttömänä olleet 53 40 33,0
Toimenpiteillä yhteensä 91 85 7,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 36 –3,8
– työvoimakoulutuksessa 35 31 12,2
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 21 18 21,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 35 7,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Lisää nuorten työttömyydestä ja työllisyydestä artikkelissa Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (414,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/05/tyti_2010_05_2010-06-22_tie_001_fi.html