Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammatti Ammattikoodi      
Ammatit yhteensä   2 457 1 255 1 202
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 01 260 183 77
Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 9 5 4
Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 12 164 108 56
Pienyritysten johtajat 13 87 70 17
Erityisasiantuntijat 2 451 222 229
Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat 21 147 121 26
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 22 36 13 23
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 23 129 41 88
Muiden alojen erityisasiantuntijat 24 139 47 92
Asiantuntijat 3 411 159 251
Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 31 84 70 14
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat 32 112 14 98
Liikenneopettajat ym. 33 . . .
Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 34 213 74 140
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijä t 4 156 34 122
Toimistotyöntekijät 41 116 28 88
Asiakaspalvelutyöntekijät 42 39 5 34
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 396 77 319
Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 51 287 45 241
Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 52 109 31 77
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 106 68 39
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 280 256 25
Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 71 109 105 4
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 72 137 131 6
Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 73 10 6 5
Muut valmistustyöntekijät 74 24 14 10
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 196 163 32
Prosessityöntekijät 81 30 26 4
Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 82 59 36 23
Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 83 106 101 6
Muut työntekijät 9 187 82 105
Muut palvelutyöntekijät 91 130 39 92
Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 92 . . .
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 93 56 43 13
Sotilaat 00 8 8 1

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_034_fi.html