Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 457 1 255 1 202
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 119 84 35
Maatalous 01 88 57 31
C Teollisuus 10-33 379 280 99
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 22 24
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 60 45 14
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 37 15
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 63 55 9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 121 92 29
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 37 29 7
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 21 6
F Rakentaminen 41-43 175 160 14
Talonrakentaminen 41 59 54 5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 93 86 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 149 147
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 36 6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 61 29
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 165 52 112
H Kuljetus ja varastointi 49-53 153 119 35
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 101 85 16
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 34 18
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 23 62
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 58 35
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 29 41
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 146 81 65
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 58 40 18
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 98 44 54
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 60 25 35
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 51 65
P Koulutus 85 164 54 110
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 388 43 345
Terveyspalvelut 86 185 24 161
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 79 9 70
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 124 10 114
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 25 28
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 27 57

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_030_fi.html