Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 367 028 3 407 872 3 471 217 3 553 580 3 301 965
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 78 243 72 102 69 757 75 595 73 390
C Teollisuus 10-33 661 758 671 254 678 340 671 410 562 963
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 41 159 41 341 38 446 43 056 43 174
F Rakentaminen 41-43 218 340 218 734 240 399 255 355 225 830
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 399 862 401 078 414 880 435 057 399 392
H Kuljetus ja varastointi 49-53 208 028 224 260 220 651 220 396 208 586
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 96 874 98 818 104 916 116 231 104 149
J Informaatio ja viestintä 58-63 140 860 146 773 144 638 143 676 138 945
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 104 798 101 140 103 663 110 004 104 492
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 167 972 172 506 181 472 202 125 184 888
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 136 169 142 517 152 612 141 162 128 154
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 196 872 194 406 190 259 188 126 185 691
P Koulutus 85 227 979 232 595 226 838 225 294 219 727
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 529 768 537 862 545 376 551 975 554 870
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57 297 58 122 59 648 57 859 59 202
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 93 017 89 446 90 900 99 770 94 869

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_019_fi.html