Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 000 269 4 055 137 4 112 371 4 210 618 3 958 480
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 268 470 260 660 257 453 250 755 244 881
C Teollisuus 10-33 708 993 719 386 724 571 723 223 609 548
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42 410 42 635 39 937 43 841 44 545
F Rakentaminen 41-43 292 100 301 834 319 849 342 135 308 647
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 491 132 492 320 498 475 518 473 481 074
H Kuljetus ja varastointi 49-53 255 207 270 102 268 071 270 744 262 074
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 126 256 125 015 133 299 141 871 132 593
J Informaatio ja viestintä 58-63 152 737 160 232 156 718 153 729 151 408
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 113 097 112 366 114 883 119 679 114 033
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 206 882 217 830 231 898 256 464 234 407
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 153 029 159 617 168 434 160 985 154 666
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 197 589 194 882 190 472 188 752 186 211
P Koulutus 85 232 929 237 084 231 800 231 615 225 378
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 555 612 562 191 570 313 582 608 588 168
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 73 204 75 117 72 720 74 772 76 571
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 122 158 118 271 123 924 133 025 128 914

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_018_fi.html