Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Arbetskraftsundersökning 2009, Tidsserieuppgifter 2000-2009

2009
Tidsserieuppgifter 2000-2009
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar