Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Arbetskraftsundersökning 2009, november

2009
november
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar