Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Arbetskraftsundersökning 2008, december

2008
december
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar