Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i oktober 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 2 495 000, dvs. 83 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom både den privata och den offentliga sektorn. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 75,7 procent, medan den året innan var 75,9 procent. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i oktober 69,8 procent, dvs. 1,9 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,7 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,3 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i oktober 2007 till 164 000, dvs. 23 000 färre än i oktober året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,2 procent, dvs. 1,0 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 7,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-oktober år 2007 i medeltal 2 494 000 personer, dvs. 52 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 188 000, dvs. 23 000 färre än i januari-oktober år 2006..

Förändringar i sysselsättningen 2007/10– 2006/10, tusen personer

  2007/10 2006/10 Förändring, %
2007/10 - 2006/10
Sysselsatta totalt 2 495 2 412 3,4
Arbetslösa 164 187 -12,4
Arbetskraften totalt 2 658 2 598 2,3
Utanför arbetskraften totalt 1 329 1 370 -2,9
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 69,8 67,8 1,9
Relativt arbetslöshetstal, % 6,2 7,2 -1,0
Arbetskraftsandel, % 66,7 65,5 1,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. arbetsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_026_2007-11-20_sv.html

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, october. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/10/tyti_2007_10_2007-11-20_tie_001_sv.html