Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2007

Sysselsättningen ökade i september 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 472 000, dvs. 34 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn var sysselsättningen nästan oförändrad. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 74,8 procent, medan den året innan var 74,5 procent. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i september 69,3 procent, dvs. 0,6 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,7 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 67,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i september 2007 till 168 000, dvs. 11 000 färre än i september året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september 7,1 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det tredje kvartalet år 2007 i medeltal 2 542 000 personer, dvs. 48 000 fler än under motsvarande period året innan.Antalet arbetslösa uppgick till 164 000, dvs. 17 000 färre än under juli-september år 2006.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-september år 2007 i medeltal 2 494 000 personer, dvs. 48 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 191 000, dvs. 23 000 färre än i januari-september år 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2007/09 – 2006/09, tusen personer

  2007/09 2006/09 Förändring, %
2007/09 - 2006/09
Sysselsatta totalt 2 472 2 438 1,4
Arbetslösa 168 179 -6,0
Arbetskraften totalt 2 640 2 617 0,9
Utanför arbetskraften totalt 1 345 1 350 -0,4
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 69,3 68,7 0,6
Relativt arbetslöshetstal, % 6,4 6,8 -0,5
Arbetskraftsandel, % 66,3 66,0 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. arbetsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_025_2007-10-23_sv.html

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, September. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/09/tyti_2007_09_2007-10-23_tie_001_sv.html