Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 7 2 397 216 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 399 216 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 404 217 272 8,3 20,2
2005/10 2 411 218 270 8,3 20,0
2005/11 2 418 219 268 8,3 19,8
2005/12 2 424 219 266 8,3 19,6
2006/ 1 2 428 217 264 8,2 19,4
2006/ 2 2 430 214 262 8,1 19,4
2006/ 3 2 431 210 259 7,9 19,3
2006/ 4 2 432 206 257 7,8 19,2
2006/ 5 2 434 205 255 7,8 19,1
2006/ 6 2 437 205 252 7,8 19,0
2006/ 7 2 441 206 250 7,8 18,8
2006/ 8 2 446 206 247 7,8 18,6
2006/ 9 2 451 205 243 7,7 18,5
2006/10 2 455 202 239 7,6 18,4
2006/11 2 458 198 235 7,5 18,4
2006/12 2 460 195 232 7,3 18,5
2007/ 1 2 462 192 229 7,2 18,6
2007/ 2 2 465 191 226 7,2 18,6
2007/ 3 2 468 192 223 7,2 18,7

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 24.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2007, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/03/tyti_2007_03_2007-04-24_tau_007.html