Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 5 2 395 221 278 8,4 20,4
2005/ 6 2 396 218 278 8,4 20,4
2005/ 7 2 397 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 399 216 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 404 217 272 8,3 20,1
2005/10 2 411 217 270 8,3 19,8
2005/11 2 418 218 268 8,3 19,6
2005/12 2 424 218 266 8,3 19,4
2006/ 1 2 428 217 264 8,2 19,2
2006/ 2 2 429 214 261 8,1 19,2
2006/ 3 2 430 210 259 8,0 19,1
2006/ 4 2 432 207 257 7,8 19,1
2006/ 5 2 434 206 255 7,8 19,1
2006/ 6 2 437 206 252 7,8 19,0
2006/ 7 2 441 206 250 7,8 18,8
2006/ 8 2 447 207 247 7,8 18,7
2006/ 9 2 452 205 243 7,7 18,5
2006/10 2 457 202 239 7,6 18,3
2006/11 2 461 197 235 7,4 18,2
2006/12 2 465 192 231 7,2 18,0
2007/ 1 2 469 187 227 7,0 17,9

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 20.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2007, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/01/tyti_2007_01_2007-02-20_tau_007.html