Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 2 2 387 225 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 391 224 279 8,6 20,5
2005/ 4 2 394 222 279 8,5 20,4
2005/ 5 2 395 221 278 8,4 20,4
2005/ 6 2 396 219 278 8,4 20,5
2005/ 7 2 396 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 399 217 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 405 217 273 8,3 20,0
2005/10 2 411 218 271 8,3 19,7
2005/11 2 418 218 268 8,3 19,5
2005/12 2 424 217 266 8,2 19,2
2006/ 1 2 429 215 263 8,1 19,1
2006/ 2 2 430 212 261 8,0 19,1
2006/ 3 2 431 209 259 7,9 19,1
2006/ 4 2 432 206 257 7,8 19,1
2006/ 5 2 434 204 255 7,8 19,1
2006/ 6 2 436 205 252 7,8 19,1
2006/ 7 2 439 207 250 7,8 19,1
2006/ 8 2 443 208 247 7,9 19,1
2006/ 9 2 445 210 244 7,9 19,1
2006/10 2 447 211 240 7,9 19,2

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 21.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/10/tyti_2006_10_2006-11-21_tau_007.html