Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, lokakuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 5 2 356 236 288 9,1 20,9
2004/ 6 2 361 236 288 9,1 20,8
2004/ 7 2 366 235 287 9,0 20,7
2004/ 8 2 370 233 287 8,9 20,7
2004/ 9 2 372 230 286 8,8 20,8
2004/10 2 373 228 286 8,8 20,9
2004/11 2 375 227 285 8,7 20,9
2004/12 2 377 225 283 8,7 20,9
2005/ 1 2 381 224 282 8,6 20,8
2005/ 2 2 386 222 280 8,5 20,6
2005/ 3 2 390 221 279 8,4 20,5
2005/ 4 2 393 219 278 8,4 20,5
2005/ 5 2 395 217 278 8,3 20,5
2005/ 6 2 396 216 277 8,3 20,5
2005/ 7 2 398 215 276 8,2 20,5
2005/ 8 2 403 216 274 8,2 20,4
2005/ 9 2 409 217 272 8,3 20,2
2005/10 2 416 218 270 8,3 20,0
2005/11 2 422 219 268 8,3 19,8
2005/12 2 427 219 265 8,3 19,7
2006/ 1 2 431 218 263 8,2 19,7

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 21.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/01/tyti_2006_01_2006-02-21_tau_007.html