Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 1 2 355 232 289 9,0 21,4
2004/ 2 2 354 233 289 9,0 21,2
2004/ 3 2 353 234 289 9,0 21,0
2004/ 4 2 353 235 289 9,1 20,9
2004/ 5 2 355 236 289 9,1 20,9
2004/ 6 2 360 236 289 9,1 20,8
2004/ 7 2 365 235 288 9,0 20,8
2004/ 8 2 369 232 287 8,9 20,7
2004/ 9 2 372 230 286 8,9 20,8
2004/10 2 374 229 286 8,8 20,8
2004/11 2 375 229 285 8,8 20,8
2004/12 2 378 228 283 8,8 20,8
2005/ 1 2 383 227 282 8,7 20,7
2005/ 2 2 388 225 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 392 223 279 8,5 20,5
2005/ 4 2 394 220 278 8,4 20,5
2005/ 5 2 394 217 278 8,3 20,5
2005/ 6 2 393 216 278 8,3 20,5
2005/ 7 2 392 215 276 8,3 20,5
2005/ 8 2 392 216 275 8,3 20,4
2005/ 9 2 394 216 273 8,3 20,3

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 25.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2005, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/09/tyti_2005_09_2005-10-25_tau_007.html