Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Publicerad: 23.8.2005

Arbetslösheten minskade i juli 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 197 000 i juli 2005, dvs. 15 000 mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, medan det var 7,8 procent i juli 2004.

Antalet sysselsatta i juli 2005 var 2 494 000, dvs. nästa samma som året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 70,7 procent, medan det i juli 2004 var 70,6 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 397 000 personer under januari-juli år 2005, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Förändringar i sysselsättningen 7/2004 - 7/2005, tusen personer

  Juli 2005 Juli 2004 FÖRÄNDRING, %
7/04-7/05
Sysselsatta totalt 2 494 2 490 0,2
Relativt sysselsättningstal, % 70,7 70,6 0,1 2
Arbetslösa 1 197 212 -7,1
Relativt arbetslöshetstal, % 7,3 7,8 -0,5 2
Arbetskraften totalt 2 691 2 701 -0,4
Arbetskraftsandel, % 68,1 68,6 -0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 258 1 234 1,9
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Meddelande om offentliggörande

Källa: Arbetskraftsundersökning 2005, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.8.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/07/tyti_2005_07_2005-08-23_tie_001_sv.html