Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Antalet sysselsatta minskade mest bland unga studerande år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i sysselsättningsstatistiken för år 2020 uppgick antalet sysselsatta studerande i slutet av året till 254 600, vilket är nästan tio procent mindre än året innan. Antalet sysselsatta studerande minskade inom alla andra utbildningsområden förutom inom hälsovård och välfärd, där antalet sysselsatta studerande ökade från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för studerande sjönk med två procenten och var 48 procent år 2020. De relativa sysselsättningstalen sjönk bland studerande inom alla utbildningsområden.

Antalet sysselsatta studerande efter utbildningsområde åren 2019 och 2020*

Antalet sysselsatta studerande efter utbildningsområde åren 2019 och 2020*
* Uppgiften är preliminär

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Raijas 029 551 3061, Mikko Toiviainen 029 551 3589, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2020/01/tyokay_2020_01_2021-12-16_tie_001_sv.html