Publicerad: 14.12.2020

Antalet sysselsatta i åldern 65–74 år 31 700 år 2019

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2019 i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var antalet sysselsatta i åldern 65–74 år 31 700 (andel av befolkningen i samma ålder 4,5 %). Det relativa sysselsättningstalet för befolkningen i åldern 65–74 år har ökat med 2,5 procentenheter under 2000-talet. I denna åldersgrupp har det relativa sysselsättningstalet för män varit i genomsnitt omkring en procentenhet högre, men under 2010-talet har skillnaden minskat.

Antalet sysselsatta och relativt sysselsättningstal (%) bland personer i åldern 65–74 år efter kön 2000–2019*

Antalet sysselsatta och relativt sysselsättningstal (%) bland personer i åldern 65–74 år efter kön 2000–2019*

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Juuti 029 551 3061, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (117,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2019/01/tyokay_2019_01_2020-12-14_tie_001_sv.html