Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 år inom de näringsgrenar som hade störst tillväxt år 2012 1)

87 Vård och omsorg med boende
Kön Yrkesgrupp (YKL 2010) 2) Nya sysselsatta 3) Ålder
18–29 30–39 40–49 50–59 60–
Totalt 53213 Vårdare inom socialsektorn 4 466 2 632 692 505 422 215
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 1 558 712 183 222 336 105
34121 Handledare inom socialsektorn 667 322 148 103 75 19
53212 Vårdare av utvecklingshämmade 602 344 107 69 51 31
32211 Sjukskötare 325 118 79 61 42 25
9412 Köksbiträden 158 50 31 35 32 10
53221 Hemvårdspersonal 149 35 27 32 44 11
53211 Mentalhälsovårdare 147 70 36 20 19 2
26351 Socialarbetare m.fl. 92 40 31 14 5 2
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 91 40 15 18 14 4
53219 Övriga närvårdare 69 30 14 12 7 6
91121 Kontorsstädare m.fl. 69 8 6 24 25 6
4120 Kontorssekreterare 61 7 15 19 16 4
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 54 28 11 11 4 0
34123 Handledare och sysselsättningsledare 47 21 7 11 7 1
Nya sysselsatta totalt 9 502 4 756 1 609 1 345 1 282 510
Kvinnor 53213 Vårdare inom socialsektorn 3 988 2 338 611 453 382 204
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 1 321 579 146 196 301 99
34121 Handledare inom socialsektorn 520 261 118 75 53 13
53212 Vårdare av utvecklingshämmade 506 288 95 58 39 26
32211 Sjukskötare 304 110 73 57 39 25
9412 Köksbiträden 140 45 23 34 29 9
53221 Hemvårdspersonal 138 32 23 30 42 11
53211 Mentalhälsovårdare 124 60 31 17 15 1
26351 Socialarbetare m.fl. 85 36 31 11 5 2
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 77 32 13 15 13 4
91121 Kontorsstädare m.fl. 66 8 5 23 24 6
4120 Kontorssekreterare 60 7 14 19 16 4
53219 Övriga närvårdare 57 23 12 11 6 5
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 51 25 11 11 4 0
34123 Handledare och sysselsättningsledare 37 19 6 4 7 1
Nya sysselsatta totalt, kvinnor 8 139 4 079 1 362 1 152 1 084 462
Män 53213 Vårdare inom socialsektorn 478 294 81 52 40 11
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 237 133 37 26 35 6
34121 Handledare inom socialsektorn 147 61 30 28 22 6
53212 Vårdare av utvecklingshämmade 96 56 12 11 12 5
53211 Mentalhälsovårdare 23 10 5 3 4 1
32211 Sjukskötare 21 8 6 4 3 0
9412 Köksbiträden 18 5 8 1 3 1
5153 Fastighetsskötare 16 2 2 4 6 2
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 14 8 2 3 1 0
53219 Övriga närvårdare 12 7 2 1 1 1
34122 Ungdomsledare (ej församl.) 11 6 2 2 0 0
53221 Hemvårdspersonal 11 3 4 2 2 0
34123 Handledare och sysselsättningsledare 10 2 1 7 0 0
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 9 2 2 1 4 0
7111 Byggnadsarbetare 8 4 0 3 1 0
Nya sysselsatta totalt, män 1 363 677 247 193 198 48
88 Öppna sociala insatser
Kön Yrkesgrupp (YKL 2010) Nya sysselsatta Ålder
18–29 30–39 40–49 50–59 60–
Totalt 53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 1 999 977 528 268 185 41
53221 Hemvårdspersonal 1 456 689 260 226 204 77
91124 Daghemsbiträden 840 397 121 135 154 33
2342 Barnträdgårdslärare 757 396 245 79 31 6
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 682 316 88 108 136 34
53112 Familjedagvårdare 571 199 177 84 94 17
53213 Vårdare inom socialsektorn 506 202 99 98 78 29
34121 Handledare inom socialsektorn 422 143 121 73 69 16
26351 Socialarbetare m.fl. 213 83 84 27 12 7
84120 Kontorssekreterare 199 34 28 52 77 8
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. 188 81 27 25 32 23
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet 170 82 15 25 41 7
32211 Sjukskötare 140 53 34 21 18 14
91121 Kontorsstädare m.fl. 117 25 19 23 42 8
9412 Köksbiträden 117 29 26 20 38 4
Nya sysselsatta totalt 10 890 4 443 2 389 1 792 1 792 474
Kvinnor 53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 1 899 915 510 252 181 41
53221 Hemvårdspersonal 1 320 612 240 207 186 75
91124 Daghemsbiträden 753 332 110 129 152 30
2342 Barnträdgårdslärare 734 386 235 76 31 6
53112 Familjedagvårdare 560 193 173 83 94 17
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 496 227 57 83 101 28
53213 Vårdare inom socialsektorn 427 175 84 80 62 26
34121 Handledare inom socialsektorn 325 117 97 47 52 12
26351 Socialarbetare m.fl. 191 74 78 23 10 6
4120 Kontorssekreterare 165 22 17 46 73 7
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. 153 64 23 21 26 19
32211 Sjukskötare 134 52 32 21 16 13
91121 Kontorsstädare m.fl. 107 22 14 23 40 8
9412 Köksbiträden 97 22 20 17 34 4
53219 Övriga närvårdare 81 39 18 10 6 8
Nya sysselsatta totalt, kvinnor 8 958 3 727 2 035 1 443 1 353 400
Män 91123 Sjukhus- och vårdbiträden 186 89 31 25 35 6
53221 Hemvårdspersonal 136 77 20 19 18 2
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet 109 52 8 15 30 4
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 100 62 18 16 4 0
34121 Handledare inom socialsektorn 97 26 24 26 17 4
91124 Daghemsbiträden 87 65 11 6 2 3
53213 Vårdare inom socialsektorn 79 27 15 18 16 3
34123 Handledare och sysselsättningsledare 56 9 10 16 19 2
5153 Fastighetsskötare 49 8 12 8 19 2
9622 Diversearbetare 42 7 9 10 14 2
7222 Verktygsmakare och låssmeder 37 6 6 9 15 1
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. 35 17 4 4 6 4
4120 Kontorssekreterare 34 12 11 6 4 1
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 33 2 8 5 16 2
34122 Ungdomsledare (ej församl.) 30 19 4 3 4 0
Nya sysselsatta totalt, män 1 932 716 354 349 439 74
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet
Kön Yrkesgrupp (YKL 2010) Nya sysselsatta Ålder
18–29 30–39 40–49 50–59 60–
Totalt 9412 Köksbiträden 2 779 2 151 222 195 178 33
5246 Försäljare, kaféer och barer 1 909 1 484 195 121 73 36
5131 Servitörer 1 488 1 117 173 97 64 37
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 1 170 703 228 123 78 38
9411 Personal inom snabbmatssektorn 705 599 59 31 12 4
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare 575 178 173 141 72 11
91121 Kontorsstädare m.fl. 97 28 15 25 22 7
4224 Hotellreceptionister 69 54 10 4 1 0
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 45 30 8 3 3 1
7512 Bagare och konditorer 45 35 6 4 0 0
4120 Kontorssekreterare 43 15 8 13 6 1
5132 Bartendrar 42 26 9 4 1 2
5223 Försäljare 36 24 3 6 3 0
5245 Bensinstationspersonal 36 30 5 1 0 0
7412 Övriga elmontörer 33 19 4 4 4 2
Nya sysselsatta totalt 9 894 6 900 1 292 909 588 205
Kvinnor 9412 Köksbiträden 2 131 1 619 172 160 149 31
5246 Försäljare, kaféer och barer 1 433 1 128 133 84 59 29
5131 Servitörer 1 026 785 112 57 46 26
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 709 405 139 76 58 31
9411 Personal inom snabbmatssektorn 491 439 30 8 10 4
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare 321 98 109 67 41 6
91121 Kontorsstädare m.fl. 88 25 11 25 20 7
4224 Hotellreceptionister 61 48 9 3 1 0
7512 Bagare och konditorer 43 34 6 3 0 0
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 37 25 7 1 3 1
4120 Kontorssekreterare 36 11 7 11 6 1
5223 Försäljare 32 22 2 5 3 0
5245 Bensinstationspersonal 29 23 5 1 0 0
5132 Bartendrar 25 17 2 3 1 2
91122 Hotellstädare 21 12 2 3 2 2
Nya sysselsatta totalt, kvinnor 6 919 4 933 834 565 429 158
Män 9412 Köksbiträden 648 532 50 35 29 2
5246 Försäljare, kaféer och barer 476 356 62 37 14 7
5131 Servitörer 462 332 61 40 18 11
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 461 298 89 47 20 7
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare 254 80 64 74 31 5
9411 Personal inom snabbmatssektorn 214 160 29 23 2 0
7412 Övriga elmontörer 28 16 4 3 3 2
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 23 14 5 4 0 0
5132 Bartendrar 17 9 7 1 0 0
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 15 3 3 5 2 2
5414 Väktare 14 9 3 2 0 0
7111 Byggnadsarbetare 12 9 2 0 1 0
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 12 6 3 1 1 1
3434 Kökschefer 11 1 4 2 4 0
1412 Restaurangchefer 9 1 1 4 1 2
Nya sysselsatta totalt, män 2 975 1 967 458 344 159 47
1) Näringsgrenar på Näringsgrensindelningens (TOL 2008) 2-siffernivå, där antalet jobb ökat mest under perioden 2007–2012.
2) Yrkesgrupperna är i enlighet med Yrkesklassificeringen 2010. I materialet saknade 11,5 procent av de nya sysselsatta en yrkesuppgift.
3) Nya sysselsatta år 2012 varsysselsatta som enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik inte varit sysselsatta år 2011.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 06.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2012, Tabellbilaga 3. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 år inom de näringsgrenar som hade störst tillväxt år 2012 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/04/tyokay_2012_04_2014-11-06_tau_003_sv.html