Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 år efter kön och ålder år 2012 1)

Kön Ålder       Yrkesgrupp (YKL 2010) Nya sysselsatta 2)
Totalt 18–29 5223 Försäljare 11 885
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 3 970
91121 Kontorsstädare m.fl. 3 275
53213 Vårdare inom socialsektorn 2 935
9412 Köksbiträden 2 704
7111 Byggnadsarbetare 2 245
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 2 084
4110 Kontorsassistenter 1 931
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 1 754
5246 Försäljare, kaféer och barer 1 715
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 1 562
5131 Servitörer 1 537
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 1 491
44121 Brevbärare 1 269
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet 1 263
Totalt i åldersgruppen 112 269
30–39 5223 Försäljare 1 458
91121 Kontorsstädare m.fl. 843
53213 Vårdare inom socialsektorn 812
4120 Kontorssekreterare 736
7111 Byggnadsarbetare 661
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 577
32211 Sjukskötare 526
9412 Köksbiträden 481
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 478
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 455
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 448
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 418
53219 Övriga närvårdare 386
3322 Försäljningsrepresentanter 360
5312 Skolgångsbiträden 348
Totalt i åldersgruppen 32 545
40–49 5223 Försäljare 827
91121 Kontorsstädare m.fl. 763
4120 Kontorssekreterare 698
53213 Vårdare inom socialsektorn 630
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 547
7111 Byggnadsarbetare 480
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 470
9412 Köksbiträden 427
5153 Fastighetsskötare 412
7115 Timmermän och byggnadssnickare 409
5312 Skolgångsbiträden 383
53221 Hemvårdspersonal 314
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 312
3322 Försäljningsrepresentanter 299
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 282
Totalt i åldersgruppen 23 162
50–59 91123 Sjukhus- och vårdbiträden 748
91121 Kontorsstädare m.fl. 732
4120 Kontorssekreterare 570
5153 Fastighetsskötare 533
53213 Vårdare inom socialsektorn 524
5223 Försäljare 518
7115 Timmermän och byggnadssnickare 487
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 429
7111 Byggnadsarbetare 428
9412 Köksbiträden 410
53221 Hemvårdspersonal 321
3322 Försäljningsrepresentanter 260
5312 Skolgångsbiträden 243
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 214
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 212
Totalt i åldersgruppen 20 016
60– 5223 Försäljare 272
5153 Fastighetsskötare 269
53213 Vårdare inom socialsektorn 250
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 220
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 206
7111 Byggnadsarbetare 188
91121 Kontorsstädare m.fl. 169
53219 Övriga närvårdare 146
23592 Övriga specialister inom undervisning 135
4120 Kontorssekreterare 133
32211 Sjukskötare 129
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 129
7115 Timmermän och byggnadssnickare 117
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 116
34139 Övriga församlingsarbetare 102
Totalt i åldersgruppen 8 631
Nya sysselsatta totalt 196 623
Kvinnor 18–29 5223 Försäljare 8 069
53213 Vårdare inom socialsektorn 2 593
91121 Kontorsstädare m.fl. 2 373
9412 Köksbiträden 2 038
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 1 574
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 1 405
5246 Försäljare, kaféer och barer 1 320
5131 Servitörer 1 135
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 1 123
32211 Sjukskötare 1 074
53219 Övriga närvårdare 1 057
4110 Kontorsassistenter 1 005
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 893
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 777
4120 Kontorssekreterare 769
Kvinnor totalt i åldersgruppen 56 983
30–39 5223 Försäljare 1 096
53213 Vårdare inom socialsektorn 712
91121 Kontorsstädare m.fl. 662
4120 Kontorssekreterare 625
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 554
32211 Sjukskötare 479
9412 Köksbiträden 373
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 361
53219 Övriga närvårdare 338
5312 Skolgångsbiträden 309
53221 Hemvårdspersonal 294
2342 Barnträdgårdslärare 272
34121 Handledare inom socialsektorn 272
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 254
23304 Övriga högstadie- och gymnasielärare 234
Kvinnor totalt i åldersgruppen 18 805
40–49 91121 Kontorsstädare m.fl. 666
4120 Kontorssekreterare 630
5223 Försäljare 595
53213 Vårdare inom socialsektorn 554
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 477
9412 Köksbiträden 362
5312 Skolgångsbiträden 354
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 296
53221 Hemvårdspersonal 288
53219 Övriga närvårdare 243
32211 Sjukskötare 240
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 171
34121 Handledare inom socialsektorn 166
3313 Experter inom bokföring och redovisning 152
91124 Daghemsbiträden 145
Kvinnor totalt i åldersgruppen 12 373
50–59 91121 Kontorsstädare m.fl. 664
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 653
4120 Kontorssekreterare 512
53213 Vårdare inom socialsektorn 463
5223 Försäljare 366
9412 Köksbiträden 358
53221 Hemvårdspersonal 294
5312 Skolgångsbiträden 212
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 199
91124 Daghemsbiträden 166
53219 Övriga närvårdare 164
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 160
34121 Handledare inom socialsektorn 141
32211 Sjukskötare 136
3313 Experter inom bokföring och redovisning 128
Kvinnor totalt i åldersgruppen 9 725
60– 53213 Vårdare inom socialsektorn 236
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 200
5223 Försäljare 152
91121 Kontorsstädare m.fl. 152
53219 Övriga närvårdare 141
32211 Sjukskötare 125
4120 Kontorssekreterare 105
53221 Hemvårdspersonal 99
23592 Övriga specialister inom undervisning 76
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. 71
9412 Köksbiträden 65
5153 Fastighetsskötare 62
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 54
34139 Övriga församlingsarbetare 51
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 48
Kvinnor totalt i åldersgruppen 3 850
Nya sysselsatta totalt, kvinnor 101 736
Män 18–29 5223 Försäljare 3 816
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 3 193
7111 Byggnadsarbetare 2 096
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 1 460
7231 Motorfordonsmontörer och -reparatörer 1 101
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet 1 034
4110 Kontorsassistenter 926
91121 Kontorsstädare m.fl. 902
5414 Väktare 897
7126 Rörläggare 808
5153 Fastighetsskötare 766
44121 Brevbärare 756
7412 Övriga elmontörer 747
7411 Byggnadselmontörer 685
8160 Processoperatörer, livsmedelsindustri 673
Män totalt i åldersgruppen 55 286
30–39 7111 Byggnadsarbetare 616
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 402
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 363
5223 Försäljare 362
7115 Timmermän och byggnadssnickare 309
5153 Fastighetsskötare 241
7231 Motorfordonsmontörer och -reparatörer 238
3322 Försäljningsrepresentanter 189
91121 Kontorsstädare m.fl. 181
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 179
7126 Rörläggare 178
7223 Maskinställare och verkstadsmekaniker 173
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor 164
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 154
7212 Svetsare och gasskärare 151
Män totalt i åldersgruppen 13 740
40–49 7111 Byggnadsarbetare 444
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 437
7115 Timmermän och byggnadssnickare 402
5153 Fastighetsskötare 355
5223 Försäljare 232
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 230
3322 Försäljningsrepresentanter 172
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 170
7212 Svetsare och gasskärare 162
8331 Buss- och spårvagnsförare 159
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 152
7126 Rörläggare 148
7233 Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner) 146
7231 Motorfordonsmontörer och -reparatörer 145
7131 Byggnadsmålare m.fl. 131
Män totalt i åldersgruppen 10 789
50–59 7115 Timmermän och byggnadssnickare 486
5153 Fastighetsskötare 484
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 414
7111 Byggnadsarbetare 409
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 194
7212 Svetsare och gasskärare 192
3322 Försäljningsrepresentanter 182
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 180
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 169
8331 Buss- och spårvagnsförare 156
5223 Försäljare 152
7126 Rörläggare 152
7233 Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner) 151
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet 128
9312 Medhjälpare, anläggningsverksamhet 124
Män totalt i åldersgruppen 10 291
60– 5153 Fastighetsskötare 207
8332 Lastbils- och specialfordonsförare 194
7111 Byggnadsarbetare 175
5223 Försäljare 120
7115 Timmermän och byggnadssnickare 117
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare 117
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl. 113
8331 Buss- och spårvagnsförare 94
7126 Rörläggare 71
3322 Försäljningsrepresentanter 69
9312 Medhjälpare, anläggningsverksamhet 68
7212 Svetsare och gasskärare 65
23592 Övriga specialister inom undervisning 59
7233 Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner) 58
6210 Skogsbrukare och skogsarbetare 55
Män totalt i åldersgruppen 4 781
Nya sysselsatta totalt, män 94 887
1) Yrkesgrupperna är i enlighet med Yrkesklassificeringen 2010. I materialet saknade 11,5 procent av de nya sysselsatta en yrkesuppgift.
2) Nya sysselsatta år 2012 var sysselsatta som enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik inte varit sysselsatta år 2011.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 06.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2012, Tabellbilaga 1. De vanligaste yrkesgrupperna bland nya sysselsatta i åldern 18–74 år efter kön och ålder år 2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/04/tyokay_2012_04_2014-11-06_tau_001_sv.html