Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Näringsgrenar som ökat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb

Landskap Näringsgren, TOL 2008 (2-siffer) År, antalet jobb
2007 2012 Förändring 2007-2012 Förändring 2007-2012, %
Hela landet 87 Vård och omsorg med boende 72 550 86 454 13 904 19,2
Birkaland 86 Hälso- och sjukvård 15 930 17 226 1 296 8,1
Egentliga Finland 87 Vård och omsorg med boende 7 079 8 339 1 260 17,8
Egentliga Tavastland 88 Öppna sociala insatser 3 022 3 602 580 19,2
Kajanaland 07 Utvinning av metallmalmer 69 546 477 691,3
Kymmenedalen 87 Vård och omsorg med boende 3 189 4 189 1 000 31,4
Lappland 07 Utvinning av metallmalmer 226 896 670 296,5
Mellersta Finland 87 Vård och omsorg med boende 3 697 4 822 1 125 30,4
Mellersta Österbotten 86 Hälso- och sjukvård 2 334 2 565 231 9,9
Norra Karelen 87 Vård och omsorg med boende 2 100 2 896 796 37,9
Norra Savolax 87 Vård och omsorg med boende 2 880 3 632 752 26,1
Norra Österbotten 88 Öppna sociala insatser 6 412 8 491 2 079 32,4
Nyland 86 Hälso- och sjukvård 46 789 50 622 3 833 8,2
Päijänne-Tavastland 86 Hälso- och sjukvård 6 453 6 960 507 7,9
Satakunta 56 Restaurang-, catering och barverksamhet 1 916 2 822 906 47,3
Södra Karelen 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 1 275 2 134 859 67,4
Södra Savolax 87 Vård och omsorg med boende 3 085 3 559 474 15,4
Södra Österbotten 87 Vård och omsorg med boende 3 057 3 624 567 18,5
Åland 86 Hälso- och sjukvård 1 129 1 310 181 16,0
Österbotten 88 Öppna sociala insatser 3 677 4 640 963 26,2

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012, Tabellbilaga 4. Näringsgrenar som ökat mest efter landskap från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tau_004_sv.html