Figurbilaga 1. Arbetsplatssufficiens 2011 efter kommun

Figurbilaga 1. Arbetsplatssufficiens 2011 efter kommun

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2011, Figurbilaga 1. Arbetsplatssufficiens 2011 efter kommun . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/03/tyokay_2011_03_2013-10-09_kuv_001_sv.html