Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. De största jämställda yrkesgrupperna (40–60 % av vartdera könet) år 2008

Yrkesgrupper Samtliga Män Kvinnor Andelen män (%) Andelen kvinnor (%)
Alla som hör till jämställda yrkesgrupper 333 469 165 416 168 053 50 50
3415 Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare 60 491 32 509 27 982 54 46
34192 Affärsföreståndare och småbutiksföretagare 22 691 10 514 12 177 46 54
24701 Specialister inom statsförvaltning 16 312 7 610 8 702 47 53
23222 Lektorer vid yrkesläroanstalter 16 122 7 594 8 528 47 53
41421 Brevbärare och postsorterare 15 594 8 723 6 871 56 44
9320 Paketerare, sorterare m.fl. 11 253 5 440 5 813 48 52
2351 Övriga lärare och utbildningsplanerare 10 555 4 867 5 688 46 54
1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 9 650 4 350 5 300 45 55
41339 Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition 8 640 5 150 3 490 60 40
3416 Inköpare 7 428 3 606 3 822 49 51
3475 Idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer m.fl. 7 049 3 095 3 954 44 56
24512 Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker 6 827 2 851 3 976 42 58
6123 Jordbruksavbytare 6 583 3 194 3 389 49 51
23221 Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor 6 342 2 758 3 584 43 57
6112 Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare 6 307 3 224 3 083 51 49
22212 Specialläkare och avdelningsläkare 5 270 2 259 3 011 43 57

Källa: Sysselsättningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 3.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2008, Tabellbilaga 3. De största jämställda yrkesgrupperna (40–60 % av vartdera könet) år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/04/tyokay_2008_04_2010-12-03_tau_003_sv.html