Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 24.8.2010

Investeringarna i miljöskydd ökade i industrin år 2008

Industrins miljöskyddsinvesteringar ökade år 2008 till 229 miljoner euro från 215 miljoner euro året innan. De största investerarna var skogsindustrin samt kemi- och mineralindustrin. Omkring hälften av alla miljöinvesteringar riktades till luftskydd.

Allokering av investeringarna i miljöskydd 2000-2008

Allokering av investeringarna i miljöskydd 2000-2008

Industrins investeringar i miljöskydd var totalt 229 miljoner euro å 2008, vilket är 14 miljoner euro mer än året innan. Skogsindustrin var den bransch som investerade mest i miljöskydd. Inom massa- och pappersindustrin uppgick investeringarna till 63 miljoner euro. Mer än 60 procent av skogsindustrins miljöinvesteringar allokerades till luftskydd. Näst mest investerade kemi- och mineralindustrin, ungefär 60 miljoner euro, varav hälften investerades i avfallshantering och skydd av mark och grundvatten.

Största delen av industrins alla miljöinvesteringar allokerades till luftskydd (49 %). Till avfallshantering samt skydd av mark och grundvatten allokerades 29 procent och till vattenskydd 18 %. Till luftskydd allokerades betydande investeringar särskilt inom skogsindustrin och energiproduktionen. Luftskyddsinvesteringarna fördelades på flera olika delområden av hanteringen av luftutsläpp; en stor del av dem riktades till hanteringen av partikel-, VOC- och växthusgasutsläpp, men dessutom till flera andra delområden av luftutsläpp. Alla åtgärder för minskning av växthusgasutsläpp syns inte i den här statistiken, eftersom statistiken inte täcker energisparåtgärder.

Till följd av miljöskyddsutrustningar och -åtgärder uppkommer dessutom drifts- och underhållsutgifter samt andra verksamhetskostnader, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetskostnaderna för miljöskydd var år 2008 i samma storleksklass som året innan, dvs. något över 500 miljoner euro. Nästan 90 procent av detta belopp var drifts- och underhållsutgifter för miljöskyddsutrustning, varav 38 procent hänförde sig till vattenskydd, 34 procent till skydd av mark och grundvatten samt 27 procent till luftskydd.

Statistikcentralen har sedan år 1992 samlat in uppgifter om miljöutgifter inom industrin.


Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (13 sidor 317,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2008/tymm_2008_2010-08-24_tie_001_sv.html