Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 26.8.2009

Mer än hälften av industrins miljöinvesteringar gällde luftvård

År 2007 uppgick investeringarna i miljövård inom industrin till totalt 215 miljoner euro, dvs. de var en och en halv gång så stora som året innan. Skogsindustrin var den bransch som investerade mest i miljövård. Inom massa- och pappersindustrin uppgick investeringarna till 67 miljoner euro. Mer än 60 procent av skogsindustrins miljöinvesteringar allokerades till luftvård. Näst störst var investeringarna inom kemi- och mineralindustrin, ungefär 60 miljoner euro, av vilket något under hälften gällde luftvård.

Största delen av industrins alla miljöinvesteringar allokerades till luftvård (54 %), till avfallshantering samt markvård och grundvattenskydd allokerades 29 % och till vattenvård 15 %. Till luftvård allokerades betydande investeringar inom alla industribranscher, isynnerhet inom skogsindustrin samt inom kemi- och mineralindustrin. Luftvårdsinvesteringar fördelade sig på olika delområden för hantering av utsläpp: största delen på partikel-, VOC- och växthusgasutsläpp, men också på andra luftutsläpp. Alla åtgärder för minskning av växthusgasutsläpp syns inte i den här statistiken, eftersom statistiken inte täcker energisparåtgärder.

Andelen avfallshantering samt markvård och grundvattenskydd av alla miljöskyddsinvesteringar har ökat ytterligare. År 2007 överskred den klart vattenvårdsandelen.

Till följd av miljövårdsanordningar och -åtgärder uppkommer dessutom drifts- och underhållsutgifter samt andra verksamhetskostnader, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetsutgifterna för miljövård var år 2007 i samma storleksklass som året innan, dvs. något över 500 miljoner euro. Av drifts- och underhållsutgifterna för miljövården allokerades 42 procent till vattenvård, 31 procent till avfallshantering samt markvård och grundvattenskydd och 26 procent till luftvård.

Statistikcentralen har sedan år 1992 samlat in uppgifter om miljöutgifter inom industrin.

Allokering av investeringarna i miljöskydd 1995-2007

Allokering av investeringarna i miljöskydd 1995-2007

Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa 09–1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (10 sidor 268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.08.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2007/tymm_2007_2009-08-26_tie_001_sv.html